תכנון והנדסה

חטיבת ההנדסה של קבוצת מפטגון מוכרת בשל יכולתה לתכנן מערכות תהליכיות שלמות, תוך תשומת לב לפרטים הקטנים ביותר. אנו מתחילים בתהליך על ידי לימוד קפדני של דרישות, ציפיות, מגבלות, בעיות ואתגרי הלקוח. לאחר שמהנדסי הקבוצה אוספים את כל המידע הטכני והתפעולי כגון תיאור המפעל, נפח ייצור נדרש, בטיחות והשלכות סביבתיות, אנו מוכנים להתחיל את התכנון.

צוותי העבודה שלנו מורכבים ממהנדסי מכונות, מהנדסי כימיה, מהנדסי חשמל ותהליכים יחד עם SCADA, ביטחון, ציוד, צנרת, מהנדסי שטח ושרטטים. העובדה שאנו חברת “תכנון ובנייה” מאפשרת למהנדסים להתייעץ עם מנהלי ההתקנות וראשי צוותי הביצוע, במטרה לשפר ולדייק את התכנון, הן מבחינה תהליכית והן מבחינת התקנה ותחזוקה יעילה ופשוטה לביצוע.

Design process engineering

הנדסת תהליכים

שלב ההיתכנות:

:(Process Flow Diagrams) PFD

דיאגרמות תהליכי זרימה לציון תהליכי הזרימה הכלליים והמרכיבים העיקריים של המפעל.

מאזני חום ומסה:
להערכת אנרגיה ועלויות המרה, כל תהליך זרימה (טבלת זרימה) מיוצג על ה-PFD המקביל.

שלב התכנון:

:(Piping & Instrumentation Diagram) P&ID
דיאגרמת הצנרת והמכשור מראה את תהליך הזרימה יחד עם הציוד המותקן והמכשור, הדיאגרמה מציגה מידע כגון קוטר הצנרת, חומר הבנייה, בידוד וסוגי שסתומים ומכשירים.

גיליונות נתונים:
(Data sheets) טבלאות המסכמות את המאפיינים הטכניים של כל חלק מהציוד הכוללים שסתומים, משאבות, מנועים ומכשירים, כמופיע ב-P&ID.

:רצף פעולות – (Sequence Of Operation) SOO
נקרא לפעמים System Operation Description) SOD)   תיאור תהליך פעולה. ה-SOO מתאר בפירוט רב כיצד צריכה המערכת לפעול, צעד אחר צעד, בכל מצב פעולה בזמן העלייה לאוויר, הייצור וההשבתה. ה-SOO מגדיר נקודות קבועות, טווחים ורשימות אזהרה.

רשימת I/O:
רשימה המכילה את כל השסתומים התפעוליים, חיישני השדרים, המנועים, המשאבות, המפוחים והדאמפרים, המשמשים כקלט או כפלט של מערכת הבקרה. ה-SOO ביחד עם רשימת ה-I/O, משרתים את מחלקת הבקרה והתכנות, כחלק מחטיבת ההנדסה שלנו.

Design detail engineering

תכנון הנדסי מפורט

Building Information Modeling) BIM) בניית מודל מבנה:

על ידי שימוש בתוכנת Intergraph CAD Works, אנו בונים מודל תלת-ממדי המספק מבט-על של המפעל. התוצרים המתקבלים מ-CAD Works הינם:

פריסת הציוד:
מאפשר מראה של טביעת הרגל הכוללת של מפעל, מתאר את המיקום המדויק של ציוד כגון מכלים, מחלפי חום, משאבות, דודי חימום, עמודי זיקוק ועוד.

פריסת צנרת:
מראה במבט-על את תוואי הצנרת וחתכי הרוחב וכן את הציוד ומפלסי הצנרת.

מודל תלת-ממד:
מראה בתלת-ממד סקירת-על של המפעל.

שרטוטים איזומטריים:
לכל חלק בצנרת קיים שרטוט מפורט יחיד המוכן לייצור.

BOQ – כתב כמויות:
כתב כמויות לציוד, צנרת, שסתומים ומכשירים.

פרויקטים

Natural Gas Valve Box

ארון חלוקה לגז טבעי

Dosing

מערכות למינון והפצה של כימיקלים

Enzymatic Bio Diesel

טרנס ביו דיזל

Tool-Install

מיקרואלקטרוניקה

Storage & Distribution

מערכות אחסנה והפצה של WFI / PW

(הזרקת מים / מים מטוהרים)