בטיחות

קבוצת מפטגון מחויבת לספק סביבת עבודה בטוחה, בריאה ואיכותית. הצהרת מדיניות בטיחות זו הינה סמל החרוט על דגלנו. כל העובדים והמנהלים מחויבים לעשות כל שביכולתם כדי למנוע תאונות או תקריות העלולות לגרום נזק גופני, מחלה תעסוקתית או נזק לציוד.

שמירה על בטיחות ובריאות עובדינו ועל עובדים אחרים אשר עלולים להיות מושפעים מפעילותינו הינה דאגתנו העיקרית והיא באה תמיד לפני כל שיקול עסקי. אפס סובלנות בנושאי בטיחות הינה דרישה מקדימה לעמידה ביעדי הארגון.

אנו מאמינים כי:

 • ניתן למנוע את כל התאונות והמחלות התעסוקתיות על ידי זיהוי והערכה של גורמי הסיכון והפחתתם לרמה מקובלת דרך בקרה שיטתית וקבועה
 • כל עובד נדרש למחויבות אישית לבטיחותו ולבטיחות הסובבים אותו
 • דוגמא אישית, מקצוענות ועבודה איכותית הינן דרישות מקדימות לבטיחות
 • בטיחות מושגת על ידי מודעות של כל האנשים באתר העבודה
 • שמירה על חוקי הבטיחות והגהות מביאה להצלחה בביצועים עסקיים

לפיכך:

 • לא תתקיים שום פעילות עד ליישום כל דרישות אמצעי הבטיחות
 • בריאות ובטיחות העובדים עולים על כל שיקול אחר
 • כל פעילות המהווה סיכון לאנשים, לרכוש או לסביבה, לא תאושר לביצוע
 • הנהלת החברה מעורבת באופן פעיל בכל נהלי הבטיחות והגהות ובהקצאת משאבים לשיפור הבטיחות והבריאות התעסוקתית כנדרש

איכות וסביבה

קבוצת מפטגון רואה ביישום העקרונות לניהול האיכות ואיכות הסביבה כגורם מפתח להשגת שביעות רצונו של הלקוח. אנו מחויבים לספק שירות מיטבי ולבדוק באופן מתמיד את ההתאמה לדרישות לקוחותינו ולהעריך את שביעות רצונם.

אנו דואגים לשפר את איכות השירותים והמוצרים שאנו מספקים באופן קבוע, בהתאם לדרישות המשתנות של השוק ודרישות הלקוח, בד בבד עם עמידה בתקנות ובחוקי הבטיחות והסביבה הרלבנטיים.

הנהלת החברה מחויבת:

 • לפעול להתאמת המוצר לציפיות הלקוח באמצעות בחינה מתמדת של צרכי ושביעות רצון לקוחותיה ושיפור המוצרים בהתאם לצרכיהם ודרישות השוק המשתנות, תוך עמידה בדרישות החוק.
 • לפעול על מנת להגן על הסביבה, למנוע זיהום סביבתי, להשתמש במשאבים הולמים ולמנוע מפגעים סביבתיים ובטיחותיים.
 • לפתח מנגנוני בקרה לתהליכי העבודה והשירות ולבצע פעולות מתקנות ופעולות מניעה בהתאם.
 • לשמור על חוקים, צווים ותקנות הישימים לבטיחותם וגהותם של העובדים, לאיכות הביצוע של המוצרים המסופקים על ידה, לצורך שמירה על איכות הסביבה.
 • לספק את הכלים, התשתיות והמשאבים הנדרשים כדי לייצר סביבה תפעולית ראויה לצורך עמידה בכל הדרישות עפ”י דין וזאת לצורך תחזוקה נאותה של מערכת האיכות ואיכות הסביבה ולצורך איתור הזדמנויות לשיפור.
 • לפעול לשיפור מתמיד בביצועי האיכות ואיכות הסביבה ולדאוג לשפר את היכולת המקצועית והידע של העובדים והמנהלים על מנת לשלבם במאמצים להשיג מטרות אלו.
 • לפעול לשיפור ערוצי התקשורת בין הגורמים השונים במערכת על מנת לשפר את היכולת לאתר תקלות, במטרה לתקנן מוקדם ככל שניתן ולפעול למניעת הישנותן.

הסמכות