Trans bio diesel

Trans Bio Diesel – טרנס ביודיזל – בשנים האחרונות קבוצת מפטגון מעורבת בתחום האנרגיה המתחדשת
(אנרגיה ירוקה) ונבחרה על ידי Trans Bio Diesel להיות חברת ה-EPCM לתכנון מפעליהם החדשים ברחבי העולם.

Trans Bio Diesel מייצרת ביוקטליזים לייצור דור ראשון ושני של דלקים ביולוגים, העומדים במפרטי ASTM ו-EN. הביוקטליזים ידידותיים לסביבה ומאפשרים שימוש בדור ראשון ושני של חומרי גלם ובו זמנית מפחיתים את עלות הייצור הכוללת של דלקים ביולוגיים.

חברה זו זכתה במספר פרסים משמעותיים, שהוענקו לה על ידי פורומים שונים ולהכרה רחבה עבור חדשנותה ותרומתה לתחום הקיימות.

יצרני ביודיזל ברחבי העולם כבר משתמשים בטכנולוגיית Trans Bio Diesel וביוקטליזים.

לפרטים נוספים: transbiodiesel.com