Meptagon Green

Meptagon Green – מפטגון גרין – היא תוצאה של שיתוף פעולה בין .REPDC GREEN PTE LTD  ומפטגון בע”מ, כשהחברות איחדו כוחות במיזם לתחנת כוח הידרואלקטרית.

“מפטגון גרין” מנוהלת על ידי קבוצת מומחים מנוסה, עם למעלה מ-50 שנות ניסיון משולב בניהול פרויקטים בתחום ההידרואלקטרי ברחבי העולם, במקביל לפרויקטים רחבי היקף אחרים בתחום התשתית.

אזורים עיקריים נוספים בהם אנו פועלים: קווקז ואירופה (מזרח מרכז). אנו פועלים לרכישת נכסי תחנות כוח ירוקות הסובלות מתפקוד לקוי, בכדי להשיג אופרציה בת-קיימא.

אנו מחפשים להגדיל את היעילות האופרטיבית והכלכלה היישומית של נכסים אלו, באמצעות אופטימיזציה של עלויות, שיפורי O&M, ושיפור הפקת האנרגיה.

לפרטים נוספים:  meptagreen.com