BalastMarine_Logo

Balast Marine הינו מיזם בתחום האנרגיה הירוקה לטיהור מי האיזון בספינות ומניעת זיהום המים ברחבי הגלובוס.

המיזם הינו פרי שיתוף פעולה של חברת Balast Marine עם קבוצת מפטגון בפיתוח פטנט ייחודי שיאפשר לספינות גדולות ברחבי העולם לנקות את מי האיזון שלהן בצורה יסודית ובכך למנוע פוטנציאל הרסני של זיהום מי ים.

רקע

הליך איזון מי הים בספינות הינו  הליך מוסדר ומוכוון בשוק ניהול המים. במשך 120 שנים מי הים שימשו לייצוב ספינות בים, אולם מים אלו הפכו להיות גם מקור לזיהום מזיק שהפך להיות דאגה גלובלית.

בכדי להגן על הסביבה האקולוגית של נמלי הים, נקבעו תקנות בינלאומיות מחמירות ובשנים הקרובות, כל ספינות המשא יחויבו  להתקין מערכות IMO ולנהל את המים שהם מעבירים ביעילות, תוך הקפדה על איכות ניקיון המים.

הפטנט

מערכות סינון המים הקיימות בקרב ספינות ברחבי העולם כיום, סובלות מיעילות סינון נמוכה, אזורי סינון מוגבלים, מערכת שטיפה לא אפקטיבית וקורוזיה תכופה של רכיבים.

על מנת להתגבר על כל אלו, מערכת סינון המים Balast Marine’s TeraMax 500 מציעה סינון משופר, ביצועים יעילים תוך הפחתת עלויות התפעול. מערכת זו יכולה להיות מיושמת במספר פעולות לטיהור מי ים.

מערכת ה  TeraMax 500 -מנצלת באופן יעיל את משטח הסינון, מערכת סינון צפופה ביותר ולכל יחס שטח נוצר מסנן משופר. כמו כן, המערכת מבטיחה סינון רצוף במהלך שטיפה,  נפח זרימה נמוך מאוד והגברת היעילות של מערכת הטיפול במים.

מערכת

יתרונות

  • סינון יעיל של מיקרואורגניזמים קטנים (כמו 20 μ 10 (μ בדור השני.
  • שיפור משמעותי של תקן התעשייה ב – 40-50 μ בתזרים של 500 מ ‘^ 3 לשעה.
  • עיצוב קומפקטי של 0.8 מ’ קוטר 1.8 X מ’ אורך.
  • מערכת בקרת שטיפה חכמה
  • רכיבי פלסטיק עמידים (עמידים גם בפני קורוזיה).
  • מנגנון פשוט ואמין.
  • צמצום עלויות התפעול. הקטנת ההוצאות על הגודל והמורכבות של הסנן, ללא בזבוז עלויות תפעול של אנרגיה.
  • TeraMax 500 הוא פטנט מוגן באיחוד האירופי, בסין ובאזורים בינלאומיים נוספים.

אודות

Ballast Marine בע”מ הינה חברה המקדמת אנרגיה ירוקה.
ראשיתה בשנת 2014 עם הקמת חברת קלינטק.

חברת Balast Marine מכירה היטב את שוק המים ומוכרת את מוצריה באמצעות מפיצים אזוריים ובאזורים מרכזיים, באמצעות חברות בנות ברחבי העולם.
בתחום טיהור המים המסורתיים  Balast Marine שותפה למפיצים אזוריים  המשלבים את מסנני TeraMax 500 בפרויקטים מגוונים לטיפול במים.
משקיעים בחברה: קבוצת מפטגון, גיאוכום בע”מ, חברת הנדסה, ד”ר משה אברמוב ועוד.

יצירת קשר

תומר הררי, מנכ”ל Ballast Marine
נייד: 050-441002
דוא”ל: tomerh@meptagon.com

 

אורן לבון, מנהל ייצור ומוצרים
נייד: 054-8088629
דוא”ל: oranl@meptagon.com