מדיניות משולבת

איכות, סביבה, בטיחות, גהות ואבטחת מידע

אנו בחברת מפטגון רואים בהקמה ויישום של “מערכות ניהול משולבות” המבוססות על תקני האיכות, אמצעי להשגת יעדי החברה. בחברת מפטגון מאמינים ומתחייבים ל:

עמידה בכל דרישות הדין

אנו מתחייבים לפעול על מנת לשמור על חוקים, צווים, תקנות ודרישות על פי דין. הנהלת החברה דוגלת בגישה פרואקטיבית ומבצעת פעולות לזיהוי דרישות החוק ויישומן במסגרת פעילויותינו בכל הדרגים.

שמירה על בטיחותם ובריאותם של עובדינו

אנו מתחייבים לספק סביבת עבודה בטוחה, בריאה ואיכותית ולעשות כל שביכולתנו למנוע תאונות או תקריות העלולות לגרום לנזק גופני, למחלה תעסוקתית או נזק לציוד. שמירה על בטיחות ובריאות עובדינו ועל עובדים אחרים שעלולים להיות מושפעים מפעילותינו הינה דאגתנו העיקרית והיא באה תמיד לפני כל שיקול עסקי. אפס סובלנות בנושאי בטיחות, הינה דרישה מקדימה לעמידה ביעדי הארגון. אנו מחויבים לסלק מידית מפגעים ולהקטין את הסיכונים שעובדי החברה או אדם אחר חשופים להם, לרמת סיכון מינימלית. אנו רואים בעובדי החברה ונציגיהם שותף מלא להתייעצויות בנוגע לתכנון, הטמעה, והערכת ביצועים, לצורך עמידה ביעדים ושיפור מערכת ניהול הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

איכות ושירות מוצרינו

אנו רואים ביישום העקרונות לניהול האיכות גורם מפתח להשגת שביעות רצון לקוחותינו. אנו מחויבים לספק שירות מיטבי ולבדוק באופן מתמיד את ההתאמה לדרישות לקוחותינו על ידי הערכה של שביעות רצונם. אנו דואגים לשפר את איכות השירותים והמוצרים שאנו מספקים באופן קבוע, בהתאם לדרישות המשתנות של השוק ודרישות הלקוח, בד בבד עם עמידה בתקנים, תקנות וחוקים. החברה מחויבת לפתח ולקיים מנגנוני בקרה על איכות השירותים והמוצרים ועל תהליכי העבודה והשירות. החברה מתחייבת לבצע פעולות מתקנות ופעולות מניעה בכדי לשפר את היכולת לאתר תקלות במטרה לתקנן מהר ככל שניתן ולמנוע הישנותן.

מיזעור השפעה שלילית על הסביבה

אנו רואים בהגנה ושמירה על הסביבה ערך יסוד ומחויבים לפעול למען הקטנת השפעתנו השלילית על הסביבה. אנו מחויבים למנוע זיהום סביבתי, להשתמש במשאבים הולמים ולמנוע מפגעים סביבתיים. השיקולים הסביבתיים הינם חלק מהותי בתהליכי קבלת ההחלטות ומקבלים עדיפות במסגרת ההחלטות העסקיות שלנו.

שמירה והגנה על המידע

אנו מחויבים לנקוט באמצעים מתאימים כדי להגן על נכסי המידע של החברה מפני פגיעה, גניבה, שימוש בלתי הולם, שימוש לרעה וכל נזק אפשרי במטרה להבטיח את זמינותו, שלמותו ואמינותו. הנהלת החברה פועלת ומתאימה את עצמה להגנות הנדרשות עקב ההתפתחויות הטכנולוגיות והאיומים להן חשופות מערכות המידע. החברה פועלת להגביל גישה למידע לבעלי תפקידים על פי צרכים תפעוליים בלבד לפי עקרון “הצורך לדעת”. החברה מחויבת לאפשר המשכיות עסקית במקרה של אירוע אשר יפגע ביכולת לספק שירות ללקוחותיה או לבעלי עניין אחרים ותוודא רמת מודעות גבוהה לאבטחת המידע בקרב כלל העובדים.

שמירה על כבוד האדם וחירותו

אנו מחויבים לספק יחס הוגן ומכבד לכל עובד, לאסור בכל צורה שהיא הטרדות או ניצול מיני, לספק הזדמנויות שוות לעבודה ולא להפלות עובדים או מועמדים לעבודה בשל גזע, צבע, מין, הריון, דת, שיוך פוליטי, מצב משפחתי או כל מאפיין אחר, לכבד ולהגן על זכויות העובדים בחופש ביטוי בשמירה על פרטיותם ולנהוג בהם בכבוד ובאופן ראוי. החברה מחויבת לשמירה על הקניין הרוחני. מניעת התנכלות לעובדים עקב חשיפת שחיתויות ופתיחת ערוץ תקשורת ישיר לכל עובד.

שיפור מתמיד

אנו בחברת מפטגון מאמינים במחויבות אישית של כל אחד ואחת מעובדינו ועובדותינו ומבססים את התרבות הארגונית שלנו על עדכון, שיתוף, הקניית ידע ומיומנות, הכשרה והדרכה מעודדים מצוינות בנושאים אלו. אנו מחויבים להקצאת משאבים הולמים ליישום ותחזוקה נאותה של מערכות האיכות והניהול ופועלים לשיפור מתמיד, תוך כדי קביעת מטרות ויעדים מדידים. אנו מקיימים תהליכים המאפשרים לזהות את הסיכונים וההזדמנויות הקשורות לפעילותנו ומחויבים למזער את רמות הסיכון ולבצע בקרה על נקיטת אמצעים לצורך המימוש. מערכות הניהול של החברה יהיו מבוססות על מניעת הישנות תקלות על ידי נקיטת פעולות מתקנות ואפקטיביות. אנו מקיימים ערוצי תקשורת רציפה ופתוחה עם מחזיקי ובעלי העניין השונים על מנת לספק ללקוחות מוצרים ושירותים באיכות גבוהה, תוך תיאום מלא לדרישותיהם ולשביעות רצונם. אנו עושים ונמשיך לעשות, על מנת לממש את מחויבותנו לניהול מערכת איכות משולבת מתוך הבנה כי זוהי הדרך שתתרום למימוש חזונה ועתידה של החברה.

תומר הררי,
מנכ”ל קבוצת מפטגון
26.10.2020